Rada Opiekunów Domu Polskiego

Skład Rady Opiekunów 2017

L. Błońska
W. Cieślar-Pawluśkiewicz
J. Golubiec
G. Grabski
R. Lidzbarski
O. Miąsik
M. Olech
Z. Olejniczak
J. Paliświat
A. Pawluśkiewicz
K. Poraj-Kuczewski
H. Posluszny
M. Strutyński
J. Szymańska
A. Wobbrock

 

Uchwa³y RadyDy¿uryArchiwum