W dniu 30-go kwietnia 2006 roku członkowie i goście Towarzystwa Domu Polskiego obchodzili 215-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 1791 roku.

Uroczystości zaszczyciła swoją obecnościa Pani Krystyna Tokarska-Biernacik, Konsul Generalny RP w Los Angeles oraz organizacje stowarzyszone z Domem Polskim.  Pani Konsul udekorowala Panią, Pana Martę i Ronalda Gołubiec Krzyżem Kawalerskim za pracę na rzecz Polonii i Polski.  W programie artystycznym zobaczyliśmy dzieci zrzeszone w Harcerstwie Polskim, Grupe Recytatorską w programie wyreżyserowanym przez Panią Barbarę Strutyńska, uczniów Szkoły Polskiej, wspaniały Polonez przygotowany przez młodzież pod kierunkiem Pani Barbary Strutyńskiej oraz chór "Vivat Musica!"

Państwo Gołubiec i Pani Konsul po wręczeniu odznaczeń

Polskie Harcerstwo

Polskie Harcerstwo

Polskie Harcerstwo

Polskie Harcerstwo

Uczniowie Polskiej Szkoły

Uczniowie Polskiej Szkoły

Grupa Recytatorska

Członkowie chóru

Polonez

Polonez

Polonez

Polonez

Polonez

Polonez

Pani Marta Gołubiec