3-go grudnia 2006

Święty Mikołaj w Domu Polskim

 

Jak corocznie, zarówno dzieci jak i rodzice i dziadkowie mieli okazję powitania Świętego Mikołaja w Domu Polskim.  Przyniósł on wspaniałe podarunki dla dzieci i umożliwił opiekunom zrobienie tego jedynego i niepowtarzalnego zdjęcia ze Św. Mikołajem.

Szczególnie serdeczne podziękowania należą się Państwu Renacie i Andrzejowi Mróz oraz ich córkom Agnieszce i Kasi za przgotowanie wspaniałych i bogatych paczek.  Pani Halina Cieślik przygotowała poczęstunek dla dzieci a pan Andrzej Faliński pomógł w udekorowaniu sali.  Spotkanie ze Św. Mikołajem prowadziła V-Prezes DP Ivona Przydzielski.

Poniższe zdjęcia nie są edytowane.  Mogą one być zeskładowane na lokalnym komputerze i po ewentualnej obróbce graficznej wydrukowane na papierze.  Każde zdjęcie zajmuje około 2MB.

Aby zeskładować zdjęcie na lokalnym komputerze należy je wyselekcjonować, przycisnąć prawy przycisk myszy i wybrać (w przypadku oprogramowania Microsoft) opcję "Save Picture As...".