9-go czerwca 2007

XX lat harcerstwa w Seattle

W dniu 9 czerwca, Szczep Kaszuby obchodził swoje 20-lecie istnienia w Seattle. Był to szczególny dzień dla wszystkich, którzy w czasie ostatnich 20 lat należeli do naszego harcerstwa. Mogliśmy się spotkać wspólnie z naszymi dawnymi koleżankami i kolegami z którymi spędziliśmy ciekawe i niezapomniane chwile na koloniach zuchowych i na obozach przy ognisku.

Rozpoczęciem tego specjalnego wieczoru były wspomnienia uwiecznione na wielu zdjęciach i pamiątkach zachowanych z poprzednich lat. Było przy tym dużo śmiechu a niektórzy nawet się wzruszyli. Następną częścią był wspólny kominek prowadzony przez druhnę Martę Gołubiec. Zaszczyciły nas swoją obecnością druhny z Kanady.

Do naszych wspólnych śpiewów i zabaw także dołączyły się nasze obecne skrzaty, zuchy i harcerze. Wszyscy bawili się jak za dawnych, dobrych i młodych a nawet bardzo młodych lat.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że druhna Marta dała nam tyle wspaniałych lat przeżyć i radości na tej naszej wspólnej emigracji. Możemy razem wspominać Polskę i kontynuować nasze dawne obyczaje i tradycje. Druhna Marta przekazuje nam dużo mądrości i sposobów na codzienne życie. Wielu z nas użyło tą wiedze w życiu codziennym. Teraz my przekazujemy to naszym dzieciom i jesteśmy dumni z tego kim się staliśmy.

Druhno Marto dziękujemy za te ostatnie 20 lat.

Dziekujęmy druhnie Barbarze Żółtowskiej która prowadziła przez wiele lat gromadę zuchów, oraz druhom Jerzemu Pałubickiemu, Dobkowi Paterowi, Włodkowi Hoczkowi, Monice Winkler za prowadzenie drużyny harcerskiej.

W ciągu ostatnich 20 lat zuchy i skrzaty prowadziły także druhny Ola Szostało, Ania Bagińska, Asia Jeziorska, Sabrina Krewin, Małgosia Rzymowska, Monika Świetlicka, Aniela Sidorska, Anna Kwaśny, Marta Przybyś oraz druh Jakub Waligóra.

W ostanich 5 latach zuchy i skrzaty prowadzą Monika Barska, Wojtek Las, Emilia Sidorska. Serdeczne podziękowania dla tych którzy pomagają nam prowadzić zajęcia i kolonie: Iwona Bernacka, Henia Posłuszny, Grażyna Krewin, Renata Mróz, Katarzyna Pietrzyk, Grażyna Kapa, Irena i Mietek Kulik, Ola Ziętak, Jurek Las, Hanna Tabaczyńska i Ryszard Dopierała.

Specjalne podziękowania za pomoc i popieranie harcerstwa dla Domu Polskiego, Koła Pań, Stowarzyszenia Kombatantów i księdza Michałka, oraz dla Marysi Grabowskiej za wspaniały akompaniament.  

Dziękujemy wszystkim którzy pomogli w zorganizowaniu naszej uroczystości.

Czuwaj!

Druhny Monika Barska, Anna Bieniek