3-go stycznia/January 3-rd 2010

Opłatek i Kolędy / Christmas Wafer Sharing And Carols