Porucznik Jerzy M. Friedrich

Po zajęciu Lwowa przez Armie Czerwoną w 1939 roku Jerzy Friedrich dostaje się do niewoli i zostaje zesłany w gląb Rosji. Po ataku Niemców na Związek Radziecki w 1941 roku Stalin godzi się na utworzenie Armii Polskiej pod dowodztwem Generała W. Andersa.  Jerzemu Friedrichowi udaje sie zaciągnąć do wojska polskiego.  Armia Andersa opuszcza Rosje i przez Iran dociera do Iraku.

6 lutego 1943 roku II-gi Korpus liczący 50.000 żołnierzy opuszcza swoje bazy w Palestynie i ląduje we Włoszech, gdzie zostaje przydzielony do 8-ej Armii Brytyjskiej pod dowództwem generała Leese. 

Dowódca 8-ej Armii powierza Polskiemu Korpusowi zadanie, opanowanie góry Monte Cassino wraz ze znajdującym się na niej klasztorem.  Zajęte przez Niemców, zamykały drogę prowadzącą do Rzymu i wnętrza Włoch.  II Korpus wykonuje zadanie i zdobywa Monte Cassino okupując zwycięstwo ciężkimi stratami.

Porucznik Friedrich pełnił służbę w całej kampanii wojennej we Włoszech.

Posiada liczne odznaczenia wojskowe z tej kampanii.

W czasie wojny kończy kurs Oficerów Łączności we Włoszech a następnie, w 1945 rozpoczyna studia na Politechnice w Turynie.

W Seattle osiedla się w 1959 roku i pracuje na University of Washington, Seattle.

W 1972 wraz z kolegą Romanem Okińczycem zakłada SPK Koło #50, którego jest prezesem przez 15 lat.
 


Opracował: V. M. Kaczynski, University of Washington, Seattle, WA. Email: vkaczyn@u.washington.edu lub vkaczynski@.msn.com

 

 

 

Kombatant Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w okresie II Wojny Światowej

3-cia Dywizja Strzelcow Karpackich – Artyleria polowa i przeciw-lotnicza