Pan Kazimierz Malinowski

Korpus Ochrony Pogranicza

Pan Kazimierz Malinowski został powołany do służby w 20-tym Pułku Piechoty w Krakowie w 1937 roku.  Po manewrach wojskowych został przydzielony do Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) na Podolu w Husiatowie położonym nad rzeką Zbrucza.  Tam też 17-go września 1939 roku zastała go inwazja sowiecka na Polskę.

W 1939 roku Korpus Ochrony Pogranicza składał się z 3-ch brygad oraz 9-ciu samodzielnych pułków.  Korpus liczył łącznie około 25 tysięcy żołnierzy.   W dniu 1-go września 1939 roku Korpus podjął wlkę z agresorem niemieckim a 17-go września z agresorem sowieckim.  Mimo rozkazu Marszałka Rydza-Śmigłego aby nie walczyć z sowietami, pułk "Podole" bronił granicy polskiej na rzece Dniestr do wieczora 17-go września, aż do momentu wysadzenia mostu w miejscowości Usieczko.  W dniach 10-go i 20-go września Korpus walczył pod Niżniowem nad Dniestrem i na wschód od Lwowa.  Na szczególną uwagę zasługują bitwy z oddziałami sowieckimi pod Szackiem i Wytycznem.  Na pólnocnym Wołyniu 3-ci Pułk KOP walczył skutecznie z oddziałami sowieckimi gdzie w bitwie w trójkącie Borowicze-Hruziatyn-Nawoz zadając przeciwnikowi poważne straty w ludziach i sprzęcie, w tym czołgach.  Oficjalnie KOP złożył broń 22-go września 1939 ale poszczególne oddziały toczyły jeszcze ciężkie walki pod Husynnym i w Zamojskim do 25-go września.

We wrześniu 1939 roku pan Kazimierz dostaje się do niewoli sowieckiej.  Udaje mu się ujść zsyłki do Rosji, wraca do domu i podejmuje pracę w tartaku.  W 1943 roku wraz z całą rodziną zostaje wysłany na przymusowe roboty do Niemiec.  Do momentu transportu do Niemiec Pan Kazimierz i jego rodzina byli stale zagrożeni napadami i ludobójstwem band UPA na Wołyniu gdzie wymordowano około 60,000 Polaków.

Od 1945 do 1949 roku przebywał w obozie dla wygnańców w Niemczech.  W 1949-tym roku emigruje do USA, Seattle gdzie pracował przez następne 30-ci lat.

Pan Kazimierz Malinowski jest zasłużonym Kresowiakiem Podolskim, żołnierzem Wojska Polskiego i wiernym patriotą polskim tak w okresie II Wojny Światowej jak i na emigracji.

Kamieniec Podolski

 

 

 

Przygotował:

Prof. Vlad M. Kaczyński,

University of Washington