Maria Grabowska
Akompaniament / Konsultant Muzyczny
Accompaniment / Music Consultant

Anna Sawicka
Dyrygent i Dyrektor Artystyczny
Conductor and Artistic Director

Barbara Niesułowska
Dyrektor / Alt
Director / Alts

Skład Chóru "Vivat Musica!"
"Vivat Musica!" choir members
11-go marca 2008 - as of March 11th 2008

Soprany / Sopranos

Anna Borodenko

Lucyna Grzeszczuk

Lucyna Kowalczyk

Mira Pawluœkiewicz

       

 

Iwona Staszak

Jolanta Wituchowska

Krystyna Wróbel

 

 

   

 

Alty / Alts

Marzanna Bachowska

Teresa Davis

Elżbieta Filipczuk

     

Barbara McNair

Danuta Moc

Maria Pałubicka

Tenory / Tenors

Krzysztof Girsz

Jerzy Radke

Marek Skoczylas

Barytony / Baritons

Włodzimierz Bachowski

Zbigniew Mazur

Tadeusz Prucia

Zbigniew Przydzielski

 

 

 

 

 

 

Fotografie / Photos: Jagoda Sondej