Polish Home Association Election

Polish Home Association Elections

The annual meeting and elections of the Officers and Trustees of Polish Home Association will be held at the Polish Cultural Center, Polish Home, on Sunday, January 27, 2019 at 3:00 PM. According to our Bylaws, members interested in running for an Officer or Trustee positions will need to declare his or her candidacy in writing by January 5, 2019 and send it by mail it to:

Polish Home Association, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98112, Attn. Elections

Also, the candidate's statement and picture to be placed in the PHA election pamphlet should be sent in electronic form to the Chairman of the Election Committee at [email protected]

PHA members can vote in person or through another person acting as a proxy. The proxy forms will be mailed with the PHA election pamphlet to all members in good standing (that is dues fully paid up).

We urge all PHA members to participate in the upcoming elections.

Mietek Kulik
Chairman of the Election Committee

Doroczne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Domu Polskiego (TDP) odbędzie się w Domu Polskim w Seattle w niedzielę 27 stycznia 2019 o godz. 15:00. Zgodnie z naszą Ordynacją Wyborczą, zgłoszenia kandydatur do Zarządu i Rady Opiekunów na nową kadencję należy przesyłać na piśmie w terminie do 5-go stycznia 2019 roku, na adres:

Polish Home Association, 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122, Attn.: Elections

Ponadto oświadczenie kandydata i zdjęcie do publikacji w gazetce wyborczej powinny być przesłane w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Wyborczej na adres [email protected]
Członkowie Towarzystwa Domu Polskiego mogą głosować osobiście albo za pośrednictwem upoważnionej osoby. Formularze do głosowania przez upoważnienie (proxy) będą wysłane razem z gazetką wyborczą do wszystkich członków Domu Polskiego, którzy opłacili składki za rok 2018.

Bardzo zachęcamy wszystkich członków TDP do wzięcia udziału w wyborach.

Mietek Kulik
Przewodniczący Komisji Wyborczej

Scroll to top