Polish Home Association Elections

The annual elections of the Polish Home Association will be held at the Polish Cultural Center on Sunday, January 28, 2018 at 3:00 pm. According to out Bylaws, members interested in running for an executive or trustee position will need to declare his or her candidacy in writing by January 5, 2018 and send it by mail it to:

Polish Home Association, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98112, Attn. Elections

Also, the candidate's statement and picture to be placed in the PHA election pamphlet should be sent in electronic form to matt@meritconsultants.com

In PHA Elections, members can vote in person or through another person acting as a proxy.

The proxy forms will be mailed with the PHA election pamphlet to all members in good standing (that is dues fully paid up).

We urge all PHA members to participate in the upcoming elections.

Mateusz Karczewski
Chairman of the Election Committee

Doroczne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Domu Polskiego odbędzie się w Domu Polskim w Seattle w niedzielę 28 stycznia 2018 o godz. 15:00. Zgodnie z naszą Ordynacją Wyborczą, zgłoszenia kandydatur do Zarządu i Rady Opiekunów na nową kadencję należy przesyłać na piśmie w terminie do 5-go stycznia 2018 roku, na adres:

Polish Home Association, 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122, Attn.: Elections

Prosimy tez o przesłania oświadczenia kandydata i zdjęcia do publikacji w gazetce wyborczej elektronicznie na adres matt@meritconsultants.com.

W wyborach Towarzystwa Domu Polskiego można głosować osobiście albo za pośrednictwem upoważnionej osoby.

Formularze do głosowania przez upoważnienie (proxy) będą wysłane razem z gazetką wyborczą do wszystkich Członków Domu Polskiego, którzy opłacili składki.

Bardzo zachęcamy wszystkich członków TDP do wzięcia udziału w wyborach

Mateusz Karczewski
Przewodniczący Komisji Wyborczej

Scroll to top