Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Termin głosowania za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP przypada w sobotę 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obwód głosowania nr 221 został utworzony w Seattle, z siedzibą komisji wyborczej pod adresem 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122 w Domu Polskim.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest uprzednie zgłoszenie się do spisu wyborców i posiadanie ważnego polskiego paszportu. Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać elekronicznie poprzez system EWYBORY https://ewybory.msz.gov.pl jak również na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles:

  1. telefonicznie – nr tel.: +1 310 442 85 00
  2. e-mailowo: la.polishconsulate@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 12400 Wilshire Blvd, Suite 555, Los Angeles, CA 90025
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: +1 310 4428515.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego wybory odbędą się w niedzielę, 13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Jednakże z uwagi na postanowienia Kodeksu Wyborczego, głosowanie na terenie USA odbędzie się w dniu poprzedzającym, czyli w sobotę, 12 października 2019 r. Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Dodatkowych informacji można uzyskać na stronie Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles  https://losangeles.msz.gov.pl

Scroll to top