DYŻUR KONSULARNY W SEATTLE

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany WYŁĄCZNIE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW O PASZPORT, odbędzie się:

  • 13 grudnia, 2019 (piątek) w godz. 9.00 – 17.00,
  • 14 grudnia, 2019 (sobota) w godz. 9:00 – 13.00,

w siedzibie Domu Polskiego (1714 18th Ave, Seattle, WA 98122)

Obowiązują zapisy

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

W temacie proszę wpisać: DYŻUR W SEATTLE a w treści następujące informacje:
1. Imię i nazwisko
2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu

3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego Aktu Urodzenia dziecka (oryginał przynieść na spotkanie)
4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych)

Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie: MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK wystawionym dla „CONSULATE GENERAL OF POLAND”

UWAGA: Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową umieszczoną na stronie internetowej: https://losangeles.msz.gov.pl/…/informacje_konsu…/paszporty/

Scroll to top