Komunikat Wyborczy Towarzystwa Domu Polskiego

Doroczne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Domu Polskiego (TDP) odbędzie się w Domu Polskim w Seattle w niedzielę 26 stycznia 2020 o godz. 15:00.  Bezpłatny obiad dla członków DP od godz. 14:00. Zgodnie z naszą Ordynacją Wyborczą, zgłoszenia kandydatur do Zarządu i Rady Opiekunów na nową kadencję należy przesyłać na piśmie w terminie do 5-go stycznia 2020 roku. 

Oświadczenie kandydata i zdjęcie do publikacji w gazetce wyborczej powinny być przesłane w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Wyborczej na adres mietek1@comcast.net lub poczta na adres Domu Polskiego poniżej:

Polish Home Association, 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122, Attn.: Elections

Członkowie Towarzystwa Domu Polskiego mogą głosować osobiście albo za pośrednictwem upoważnionej osoby. Formularze do głosowania przez upoważnienie (proxy) będą wysłane razem z gazetką wyborczą do wszystkich członków Domu Polskiego, którzy opłacili składki za rok 2019.

Bardzo zachęcamy wszystkich czlonków TDP do wzięcia udziału w wyborach.

 Mietek Kulik
Przewodniczący Komisji Wyborczej