Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.

UWAGA: Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie – zgłoszenie pozostaje ważne na II turę.

Rejestracja nowych wyborców:
– głosowanie korespondencyjne – najpóźniej do 29 czerwca 2020 r. do północy;
– głosowanie osobiste (tylko w obwodach umożliwiających głosowanie osobiste) – najpóźniej do 9 lipca 2020 r. do północy.

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie. Wybory wyznaczone są na sobotę, 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.

Na zachodzie USA został utworzony jeden obwód do głosowania (obwód głosowania nr 126) z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Los Angeles w Konsulacie Generalny RP, 12400 Wilshire Boulevard, Suite 555, Los Angeles, CA 90025, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń do spisu wyborców poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Proszę zapoznać się treścią komunikatu wyborczego na stronie: https://www.gov.pl/web/usa/glosowanie-za-granica-w-wyborach-prezydenta-rp-w-2020-r.