Komunikat Wyborczy Towarzystwa Domu Polskiego

Ze względu na obecną sytuację, epidemię COVID-19 i stanowe ograniczenia dotyczące zgromadzeń, Doroczne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Domu Polskiego (TDP) odbędzie się w tym roku wirtualnie na ZOOM w niedzielę 31 stycznia 2021 o godz. 15:00.

Wybory członków Zarządu i Rady Opiekunów odbędą się korespondencyjnie zgodnie ze zaktualizowaną procedurą wyborczą na rok 2021, przegłosowaną przez Zarząd TDP i Radę Opiekunów.

Zgodnie z naszą Ordynacją Wyborczą, zgłoszenia kandydatur do Zarządu i Rady Opiekunów na nową kadencję należy przesyłać na piśmie lub elektronicznie w terminie do 5-go stycznia 2021 roku. W tym roku przesuwamy termin zgłoszeń do 15-go stycznia 2021 roku.

Oświadczenie kandydata i zdjęcie do publikacji w gazetce wyborczej powinny być przesłane w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Wyborczej na adres membership@polishhome.org lub pocztą na adres Domu Polskiego poniżej:

Polish Home Association, 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122, Attn.: Elections

W tym roku, członkowie Towarzystwa Domu Polskiego mogą głosować drogą korespondencyjną, wysyłając karty do glosowania przez pocztę. Karty do głosowania będą wysłane razem z gazetką wyborczą do wszystkich członków Domu Polskiego, którzy opłacili składki za rok 2020. Członkowie upoważnieni do głosowania proszeni są o jak najszybsze wysłanie wypełnionych kart wyborczych używając kopertę zwrotną. Tylko ważne karty do głosowania dostarczone do 20 lutego 2021 będą liczone. Wyniki zostaną ogłoszone podczas spotkania na Zoom, 28 lutego, 2021 oraz na stronie PHA.

Bardzo zachęcamy wszystkich członków TDP do wzięcia udziału w wyborach.

Chris Jasklowski
Przewodniczący Komisji Wyborczej