Kartka Świąteczna

Zgodnie z wieloletnią tradycją Domu Polskiego podczas Bazaru Jesiennego zbieramy dotacje na pomoc dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zamiast wysyłać sobie nawzajem kartki z życzeniami, publikujemy kartkę świąteczną z życzeniami dla Nas wszystkich. Niestety w tym roku nie mieliśmy okazji spotkać się osobiście podczas Bazaru. Trochę więcej czasu zajęło nam zebranie kolekcji, dlatego w tym roku Kartka została wydana z okazji Świąt Wielkanocnych.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach już od ponad 100 lat „jest z niewidomymi i dla niewidomych”, towarzysząc im na każdym etapie życia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności Towarzystwa, odwiedź: https://www.laski.edu.pl/pl/tono

Serdecznie dziękujemy ludziom dobrej woli za przyłączenie się do naszej corocznej zbiórki “Kartka Świąteczna” na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i podtrzymywanie tej wspaniałej tradycji.

Polish Home Association has a long-standing tradition of sending donations collected during the Fall Bazaar to a charity, the Laski Center for Blinds in Poland. Instead of exchanging Christmas cards among our members and friends, we publish our card. Unfortunately, this year we didn’t have the opportunity to meet in person during the Bazaar.  It took us a little bit longer to make the collection, so this year the Card is published for the occasion of Easter.

The Society for the Care of the Blind in Laski has been “with the blind and for the blind” for over 100 years, accompanying them at every stage of their lives. If you want to learn more about the Society’s activities, please visit: https://www.laski.edu.pl/en/node/17

We sincerely thank people of goodwill for joining our annual “Holiday Card” fundraiser for The Society for the Care of the Blind and for continuing this wonderful tradition.

Scroll to top