Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Realizowany jest w pełni przy użyciu interaktywnego formularza spisowego.

W spisie muszą wziąć udział również obywatele RP przebywający w czasie spisu zagranicą (doprecyzowane przez GUS – obowiązek ciąży na osobach zameldowanych w Polsce).

Spisowi podlegają także:
– mieszkania, w tym prywatne mieszkania w obiektach zbiorowego zakwaterowania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spisem nie obejmuje się natomiast:

– osób, które dokonały wymeldowania z pobytu stałego w związku z wyjazdem za granicę na stałe; więcej informacji: https://spis.gov.pl/

link do aplikacji spisowej

Scroll to top