Dyżur Konsularny w Seattle

DYŻUR KONSULARNY w Seattle, WA

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że  w dniach 24-25 września 2021 r. w Seattle w siedzibie Domu Polskiego odbędzie się dyżur konsularny. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na sprawy paszportowe spotkania w trakcie dyżuru będą przeznaczone wyłączenie w celu złożenia wniosków o wydanie paszportu.

Szczegółowy harmonogram dyżuru oraz lokalizacja:

 • 24 września 2021 (piątek)  w godz. 9.00 – 18.00

oraz

 • 25 września 2021 (sobota)  w godz. 9:00 – 13.00

Siedziba: Dom Polski, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98122

ZASADY ZAPISÓW NA DYŻUR:

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: la.paszporty@msz.gov.pl

 1. W temacie wiadomości należy wpisać: DYŻUR W SEATTLE, a w treści następujące informacje:
 2. Imię i nazwisko;
 3. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu;
 4. Preferowana data oraz godzina spotkania.
 5. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka należy załączyć skan polskiego aktu urodzenia dziecka (oryginał trzeba przynieść na spotkanie).
 6. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej należy załączyć skan decyzji ws. potwierdzenia posiadania obywatelstwa wydanej przez wojewodę, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób, które zawarły małżeństwo za granicą).
 7. OPŁATY przyjmowane są wyłącznie w formie money orders lub czeków kasjerskich (nie akceptujemy gotówki lub czeków osobistych) wystawionych dla CONSULATE GENERAL OF POLAND IN LOS ANGELES
 8. Na spotkanie paszportowe należy stawić się z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem paszportowym, który jest do pobrania tutaj: https://www.gov.pl/web/usa/sprawy-paszportowe-informacje-ogolne
 • Prosimy o przestrzeganie następujących obostrzeń sanitarnych:
 • w czasie spotkania należy mieć prawidłowo założoną maseczkę .
 • po przybyciu na omówione spotkanie należy użyć środka do dezynfekcji rąk.
 • prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

UWAGA: Przed zapisem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacją paszportową umieszczoną na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/usa/paszporty

Scroll to top