Komunikat Wyborczy Towarzystwa Domu Polskiego na rok 2022

Doroczne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Domu Polskiego (TDP) odbędą się w Domu Polskim w Seattle w niedzielę 30 stycznia 2022 o godz. 15:00.  Bezpłatny obiad dla członków DP od godz. 14:00.

Zgodnie z naszą Ordynacją Wyborczą, zgłoszenia kandydatur do Zarządu i Rady Opiekunów na nową kadencję należy przesyłać na piśmie nie później niż do 15 grudnia 2021 roku (data stempla pocztowego).

Oświadczenie kandydata i zdjęcie do publikacji w gazetce wyborczej powinny być przesłane w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Wyborczej na adres [email protected] lub pocztą na adres Domu Polskiego poniżej:

 Polish Home Association, 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122, Attn.: Elections

Członkowie Towarzystwa Domu Polskiego mogą głosować poprzez wysłanie poczta wypełnionych formularzy do glosowania do 22 stycznia 2022 (data stempla pocztowego) albo osobiście oddać formularz do głosowania w dniu Dorocznego Zebrania Wyborczego, 30 stycznia, pomiędzy godziną 14:00 a 15:00.

Formularze do głosowania będą wysłane razem z gazetką wyborczą do wszystkich członków Domu Polskiego, którzy opłacili składki za rok 2021.

Bardzo zachęcamy wszystkich członków TDP do wzięcia udziału w wyborach.
 

    Krzysztof Jaskłowski

    Przewodniczący Komisji Wyborczej


Scroll to top