Dyżur konsularny w Seattle

Konsulat Generalny RP w Los Angeles Informuje, że w dniach 16-17 września 2022 r. w Seattle w Domu Polskim, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98122, odbędzie się dyżur konsularny. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na sprawy paszportowe spotkania w trakcie dyżuru będą przeznaczone wyłączenie w celu złożenia wniosków o wydanie paszportu.

ZASADY ZAPISÓW NA DYŻUR:

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres: la.dyzury@msz.gov.pl

1. W temacie wiadomości należy wpisać: DYŻUR W SEATTLE, a w treści podać następujące informacje:

• Imię i nazwisko;

• Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu;

• Sugerowana godzina spotkania (nie możemy zagwarantować dostępności preferowanego terminu).

2. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka należy załączyć skan polskiego aktu urodzenia dziecka (oryginał trzeba przynieść na spotkanie).

3. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej należy załączyć skan decyzji ws. potwierdzenia posiadania obywatelstwa wydanej przez wojewodę, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób, które zawarły małżeństwo za granicą).

4. OPŁATY: przyjmowane są wyłącznie w formie money orders lub czeków kasjerskich (nie akceptujemy gotówki lub czeków osobistych) wystawionych dla CONSULATE GENERAL OF POLAND IN LOS ANGELES

5. Na spotkanie paszportowe należy stawić się z wydrukowanym i wypełnionym wnioskiem paszportowym, który jest do pobrania tutaj: https://www.gov.pl/…/sprawy-paszportowe-informacje-ogolne

6. Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane na dyżur otrzymają droga mailową potwierdzenie wizyty z dokładną godziną spotkania. Osoby niezapisane nie będą przyjmowane.

7. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących lokalnie obostrzeń sanitarnych.

• prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

Przed zapisem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacją paszportową umieszczoną na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/usa/paszporty