Polish Home Association 2023 election

The Annual Election Meeting of the Officers and Trustees of the Polish Home Association will be held at the Polish Home, on Sunday, January 29, 2023, at 3:00 PM. Complimentary dinner for members of PHA from 2:00 PM.

According to our Election Procedures, members interested in running for an Officer or Trustee position will need to declare her or his candidacy in writing no later than by December 16, 2022 (postmarked) addressed to Polish Home Association, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98112, Attn. Elections – or to e-mail to pha2023election@polishhome.org

PHA members can vote by mailing the completed voting forms no later than January 22, 2023 (postmarked) or return the voting form in person on the day of the Annual Election Meeting, January 29, between 2:00 p.m. and 3:00 p.m. at Polish Home Association, 1714 18th Ave, Seattle, WA 98122
The ballots and the Election Pamphlets will be mailed to all members in good standing (who paid membership dues for 2022).
We encourage all PHA members to participate in the upcoming elections.
    

Krzysztof Jaskłowski
    Chairman of the Election Committee

in Polish

Doroczne Zebranie Wyborcze Towarzystwa Domu Polskiego (TDP) odbędzie się w Domu Polskim w Seattle w niedzielę 29 stycznia 2023 o godz. 15:00. Obiad dla członków rozpocznie się o godzinie 14.

Zgodnie z naszą Ordynacją Wyborczą, zgłoszenia kandydatur do Zarządu i Rady Opiekunów na nową kadencję należy przesyłać na piśmie lub elektronicznie w terminie do 16-go grudnia 2022 roku.

Oświadczenie kandydata i zdjęcie do publikacji w gazetce wyborczej powinny być przesłane w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Wyborczej na adres pha2023election@polishhome.org lub pocztą na adres Domu Polskiego poniżej:

Polish Home Association, 1714 18th Avenue, Seattle, WA 98122, Attn.: Elections

W tym roku, członkowie Towarzystwa Domu Polskiego mogą głosować drogą korespondencyjną, wysyłając karty do glosowania przez pocztę. Karty do głosowania będą wysłane razem z gazetką wyborczą do wszystkich członków Domu Polskiego, którzy opłacili składki za rok 2022. Członkowie upoważnieni do głosowania proszeni są o jak najszybsze wysłanie wypełnionych kart wyborczych używając kopertę zwrotną. Tylko ważne karty do głosowania dostarczone do 22 stycznia 2023 będą liczone. Wyniki zostaną ogłoszone podczas spotkania, 29 stycznia, 2023.

Bardzo zachęcamy wszystkich członków TDP do wzięcia udziału w wyborach.

Chris Jasklowski
Przewodniczący Komisji Wyborczej