DYŻUR KONSULARNY

DYŻUR KONSULARNY

DYŻUR KONSULARNY W Seattle, WA

Konsulat Generalny RP w Los Angeles informuje, że dyżur konsularny związany WYŁĄCZNIE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW O PASZPORT, odbędzie się:

  • 13 grudnia, 2019 (piątek) w godz. 9.00 – 17.00, oraz
  • 14 grudnia, 2019 (sobota) w godz. 9:00 – 13.00,

w siedzibie Domu Polskiego (1714 18th Ave, Seattle, WA 98122)

Obowiązują zapisy.

Aby umówić się na spotkanie z konsulem należy wysłać e-mail na adres:

Losangeles.kg.paszporty@msz.gov.pl

W temacie proszę wpisać: DYŻUR W SEATTLE a w treści następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL lub numer posiadanego polskiego paszportu
  3. W przypadku pierwszego paszportu dla dziecka załączyć skan polskiego Aktu Urodzenia dziecka (oryginał przynieść na spotkanie)
  4. W przypadku pierwszego paszportu dla osoby dorosłej załączyć skan potwierdzenia posiadania obywatelstwa od Wojewody, polski odpis aktu urodzenia oraz polski odpis aktu małżeństwa (dot. osób zamężnych)

Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie: MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK
wystawionym dla „CONSULATE GENERAL OF POLAND”

UWAGA: Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową umieszczoną na stronie internetowej: https://losangeles.msz.gov.pl/…/informacje_konsu…/paszporty/

Details

Starts On

December 13, 2019 - 9:00 am

Ends On

5:00 pm

Venue

Polish Cultural Center

1714 18th Avenue
Seattle
WA
United States
98122
P: 206-322-3020
https://polishhome.org