Polish Music on Stage

Before holiday rush begins, join us for this one-of-a-kind experience. On December 5th Polish Home Association will host Freszel Duo. The event is free to attend and open to the public.

The concert is organized in collaboration of Polish organizations in United States, within the project Polish Music on Stage / US Edition financed by Kultura inspirująca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koncerty zorganizowane zostały we współpracy z partnerskimi instytucjami amerykańskimi w ramach projektu Polish Music on Stage / US Edition finansowanego z programu Kultura inspirująca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego promującego kulturę polską za granicą. Partnerami strategicznymi wydarzeń są Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku i Polish Music Center w Los Angeles.
Wśród partnerów projektu są m.in. Polish Home Association Seattle, Holocaust Museum Los Angeles, Steinway & Sons, Polish Club Las Vegas.
Projekt Polish Music on Stage / US Edition jest realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura inspirująca. Prezentowany we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Polish Music Center w Los Angeles.