LAST CALL for send your ballots by mail

LAST CALL!! The Election Committee and the Officers of the Polish Home Association would like to remind members of the PHA that this Saturday is the last day of voting by mail. We encourage everyone to put the ballots in a return envelope addressed to PHA to the mailbox.
You can also put the envelope into the mailbox at the PHA, for example during a visit to the restaurant at the Polish Home.
Of course, you can also bring envelopes with filled out ballots in person to the Polish Home on the election day. Alternatively, you can also ask a friend to bring your votes in a sealed return envelope to the election meeting.
Hope to see you on election day on January 30 at 3:00 pm.
The PHA Election Committee

Komitet Wyborczy oraz Zarzad Domu Polskiego chcieliby przypomniec członkom Domu Polskiego, że najbliższa sobota jest ostatnim dniem głosowania korespondencyjnego. Zachecamy do wrzucenia kart do głosowania w kopercie zwrotnej zaadresowanej do PHA do skrzynki pocztowej.
Można też wrzucić kopertę do skrzynki na listy w Domu Polskim,  na przykład podczas wizyty w restauracji Domu Polskiego.
Oczywiście można tez przynieść koperty z wypełnionymi kartami wyborczymi osobiscie do Domu Polskiego w dzień wyborów. Można również poprosić znajomego o przyniesienie waszych głosów w zaklejonej kopercie zwrotnej w dniu wyborów.
Do zobaczenia w dniu wyborow 30 stycznia o godzinie 15:00.
Komitet Wyborczy PAH 2022
The PHA Election Committee