Presentation by Prof. Jan Sienkiewicz “Anders’ Artists”

Presentation by Prof. Jan Sienkiewicz “Anders’ Artists”

The Polish Cultural Center presents a meet-the-author lecture Ander’s Artists – Rescued from “Inhumane Land” with Prof. Jan Sienkiewicz, based on his book with the same title. Dr. Sienkiewicz is a Professor at the Univ. of Torun, Poland and focuses his research on Polish artists creating abroad after WWII.

The lecture is free and open to the public. In Polish language with video presentation.

 

 

Spotkanie Autorskie Prof. Jan Sienkiewicz, “Artysci Andersa. Uratowani z “nieludzkiej ziemi””

W wykładzie pt. Artyści Andersa. Uratowani z „nieludzkiej ziemi”, prof. Jan Wiktor Sienkiewicz zaprezentuje nieznane do tej pory w dziejach historii sztuki XX wieku, zjawiska wielu działań artystycznych, edukacyjnych i wystawienniczych, jakie miały miejsce w ramach – wpierw Armii Polskiej na Wschodzie a następnie 2 Korpusu generała Władysława Andersa w latach 1942-1949. Na historycznej ramie losów artystów uratowanych z „nieludzkiej ziemi” przez generała Władysława Andersa, prof. Sienkiewicz wskaże na szereg wybitnych, w większości zapomnianych lub wypartych w powojennej Polsce, artystów plastyków którzy – niezależnie od wojskowych rygorów oraz nienaturalnych dla twórczości plastycznej warunków i okoliczności, będąc wpierw w niewoli sowieckiej, a następnie w Armii Polskiej na Wschodzie i w 2 Korpusie generała Władysława Andersa – znaleźli warunki rozwojowe w postaci organizacji wystaw, pomocy materialnej, grup i stowarzyszeń artystycznych, a nawet samodzielnych szkół malarskich i indywidualnych pracowni artystycznych. W wykładzie, bogato ilustrowanym unikatową dokumentacją historyczną i archiwalną oraz fotografiami dzieł sztuki, ukazane zostaną ścieżki artystycznej edukacji, którą artyści Andersa podejmowali już w Bejrucie od 1942 roku, a następnie kontynuowali we Włoszech w latach 1945-1946 i w Wielkiej Brytanii w latach 1947-1949. Wykład ma na celu pokazanie, jak bardzo paląca jest obecnie – w kończącej się drugiej dekadzie XXI wieku, potrzeba rewizji – nowego opisu i oceny polskiego dorobku artystycznego, który musi być uzupełniony o osiągnięcia polskich artystów powstałych poza Polską w latach 1939-1989. Do tej pory, pomimo ponad siedemdziesięciu lat jakie minęły od zakończenia drugiej wojny światowej, w literaturze przedmiotu – tj. w historii sztuki drugiej połowy XX wieku, posiadamy jedynie opis polskiej sztuki powstałej w granicach powojennej Polski Ludowej. Nie są więc to dzieje sztuki polskiej. Kompletne, przyszłe opracowanie dziejów sztuki polskiej XX wieku, musi obejmować – zarówno te dokonania, które powstały w granicach pojałtańskiej Polski po 1945 roku, jak również wszystkie osiągnięcia artystyczne polskich artystów plastyków powstałe poza Polską po 1939 roku – tak w krajach europejskich i pozaeuropejskich.

Więcej o autorze: www.janwiktorsienkiewicz.pl 

Details

Starts On

May 30, 2018 - 7:00 pm

Venue

Polish Cultural Center

1714 18th Avenue
Seattle
WA
United States
98122
P: 206-322-3020
https://polishhome.org